Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose

Leidimo kodas:: PAS30434

Licencijos turėtojai gali teikti socialinę globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pagrindiniai žingsniai kreipiantis licencijos: Įstaiga elektroniniu paštu sppd@socmin.lt pateikia raštą (nuskenuotą), kuriame nurodomas įgalioto asmens (dirbsiančio su Socialinės globos licencijavimo elektronine priemone) vardas, pavardė, pareigos. Prieš prisijungiant prie licencijavimo elektroninės priemonės, reikėtų parsisiųsti Naudotojo vadovą, kuriame išdėstyta visa naudojimosi instrukcija. Atsakingas asmuo Socialinės globos licencijavimo elektroninėje priemonėje adresu http://sglis.sppd.lt:8090 susikuria vartotoją ir pateikia pagrindinius nurodytus įstaigos bei savo duomenis. Nurodytu elektroniniu paštu gavęs aktyvuotą elektroninę nuorodą, atsakingas asmuo per ją prisijungia prie Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės ir užpildo nurodytus duomenis, pateikia nuskenuotus reikalingus dokumentus.
Terminai
0
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, gavęs paraišką-klausimyną: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, gavęs paraišką-klausimyną per 5 darbo dienas nuo paraiškos-klausimyno gavimo išsiunčia įstaigai, įmonei, šeimynai, norinčiai gauti licenciją, raštišką patvirtinimą, kad paraiška ir informacija, kurių reikia licencijai išduoti, gautos, ir jame nurodo terminą, per kurį paraiška ir informacija privalo būti išnagrinėtos. Jeigu įstaiga, įmonė, šeimyna, norinti gauti licenciją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateikia ne visą ar netikslią paraiškoje-klausimyne nurodytą informaciją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo praneša pareiškėjui raštu ar elektroninėmis priemonėmis apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos pašalinti trūkumus. Per 25 dienas nuo paraiškos-klausimyno gavimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas pagal įstaigos, įmonės, šeimynos pateiktą paraiškoje-klausimyne nurodytą informaciją turi patikrinti vietoje, ar įstaiga, įmonė, šeimyna pasirengusi teikti socialinę globą - ar įstaigos, įmonės, šeimynos numatoma teikti socialinė globa atitiks socialinės globos normose nustatytus reikalavimus personalo struktūrai, skaičiui, išsilavinimui ir patalpoms. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas per 30 dienų nuo paraiškos-klausimyno gavimo priima sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją ir apie priimtą sprendimą pareiškėjui praneša raštu ar pateikia jį pasirašytą saugiu elektroniniu parašu elektroninėmis priemonėmis arba per kontaktinį centrą.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licenciją teikti socialinę globą: - išdavimas 43 Eur; - patikslinimas 7,2 Eur.

Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu