Skaitmeniniuose tachografuose naudojama vairuotojo identifikavimo kortelė (vairuotojo kortelė)

Leidimo kodas:: PAS30666

Vairuotojo kortelė - tachografo kortelė, kuri identifikuoja vairuotoją ir yra skirta duomenims apie tam tikrus vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius kaupti. Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama 5 metams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pateikti prašymą Valstybinei kelių transporto inspekcijai 2. Sumokėti nustatytą valstybės rinkliavą
Terminai
0
15 darbo dienų nuo prašymo išduoti vairuotojo kortelę pirmą kartą ar ją atnaujinti pateikimo Inspekcijai dienos; 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti vairuotojo kortelę pateikimo Inspekcijai dienos.
Mokesčiai

57 Eur / 196,81 Lt - už tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą nustatyta

Reikalingi dokumentai
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotas pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo kortelė, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį. 1. Užpildytas nustatytos formos prašymas; 2. ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai pareiškėjas yra ES ar ELPA valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) pilietis; 3. vairuotojo pažymėjimą, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą; 4. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Inspekcijai per pastaruosius 1 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro); 5. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis); 6. leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis (jie nurodomi prašyme), kai pareiškėjas yra ne ES ae ne ELPA valstybės narės pilietis. Keičiant ar atnaujinant vairuotojo kortelę, papildomai reikia pateikti: 7. turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę; 8. oficialų pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę; 9. dokumentą, patvirtinantį, kad vairuotojo kortelė buvo pavogta; 10. dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, taip pat turi būti pateikta: 11. įgalioto asmens duomenys, kuriuos pareiškėjas nurodo prašyme; 12. įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu (jei prašymą pateikia įmonės vadovo įgaliotas asmuo ir prašyme yra nurodyti įgaliotos įmonės duomenys). Prašymą išduoti vairuotojo kortelę teikiant Inspekcijos interneto svetainėje, duomenys iš dokumentų įrašomi atitinkamuose elektroninių prašymų langeliuose, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, elektroniniu paštu siunčiamas užpildytas prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Taip pat pridedama: ● nuotraukos skaitmeninio vaizdo rinkmena; ji turi būti išsaugota "jpg" formatu; išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija - 280 dpi, matmenys - 360x480 taškų, spalvos parametrai - spalvota ("Color (Photos)"); ● parašo skaitmeninio vaizdo rinkmena; ji turi būti išsaugota "jpg" formatu; išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija - 200 dpi, matmenys - 480x120 taškų, spalvos parametrai - nespalvota ("Grayscale"); turi būti skenuojamas juodu, ryškiai rašančiu rašikliu pasirašytas parašas; ● kitų dokumentų (tuo atveju, kai pareiškėjas privalo juos pateikti) skaitmeninių vaizdų rinkmenos. Pridedamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos turi būti išsaugotos "jpg" arba "pdf" formatu, rinkmenos dydis neturi būti didesnis kaip 1 Mb. Bendras elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų dydis neturi būti didesnis kaip 10 Mb.
Prašymo forma
file:///C:/Users/Userr/Downloads/1forma_n.pdf
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Išsamesnę informaciją rasite čia
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu