Siuntėjo rašytinės instrukcijos

Leidimo kodas:: PAS30735

Raštiška instrukcija vairuotojui (keliomis kalbomis tarptautinio vežimo atveju). Transporto priemonės ekipažo kabinoje turi būti laikomos rašytinės instrukcijos kaip pagalbinė priemonė nenumatytu avariniu atveju, kuris gali įvykti ar kilti vežant; jos turi būti taip laikomos, kad jas būtų galima iš karto rasti. Prieš kelionę transporto priemonės ekipažo nariai turi gauti informaciją apie vežamą pavojingą krovinį ir susipažinti su rašytinėmis instrukcijomis, kad žinotų, kokių priemonių imtis įvykus eismo įvykiui arba avarijai.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu