Sezoninės alkoholio licencijos

Leidimo kodas:: PAS30697

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (gegužės 1d. - rugsėjo 30 d.)
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką ir pateiktus dokumentus; 3. Kompetentinga institucija išsiaiškina, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokesčius administruoja valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar negauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl įmonės veiklos; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 5. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 6. Kompetentinga institucija išduoda licenciją.
Terminai
0
30 d.
Mokesčiai

144 Eur - išdavimas 86 Eur- patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas

Reikalingi dokumentai
Paraiška; Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti); Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi patalpomis prekiauti alkoholiniais gėrimais, kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu