Sezoninės alkoholio licencijos

Leidimo kodas:: PAS30697

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (gegužės 1d. - rugsėjo 30 d.)
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus; 3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre; 4. Kompetentinga institucija išsiaiškina, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokesčius administruoja valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar negauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl įmonės veiklos; 5. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 6. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 7. Kompetentinga institucija išduoda licenciją.
Terminai
0
1. Jei neteisingai ar nevisiškai užpildyta paraiška, pateikti ne visi dokumentai per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša apie tai įmonei; 2. Įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Mokesčiai

144 Eur

Reikalingi dokumentai
1. Motyvuota paraiška. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai. Jeigu įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialioje prekybos vietoje, kurioje alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams, tai turi būti nurodoma paraiškoje; 2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus. Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus; 3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduota Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti); 4. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti); 5. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti); 6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu