Sezoninės alkoholio licencijos

Leidimo kodas:: PAS30697

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (gegužės 1d. - rugsėjo 30 d.)
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus; 3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre; 4. Kompetentinga institucija išsiaiškina, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokesčius administruoja valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar negauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl įmonės veiklos; 5. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 6. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 7. Kompetentinga institucija išduoda licenciją.
Terminai
30 (Darbo dienos)
Licencijos įmonėms išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).
Mokesčiai
144.0 (EUR)

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52355
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1. Motyvuota paraiška. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas(jeigu įmonė jį turi) įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai. Paraiška suderinama su seniūnijos, pagal prekybos vietą, seniūnu. 2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduota Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija. 3. Nuomos sutarties tinkamai patvirtinta kopija (jei nuomoja patalpas). 4. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie pastato, kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją tinkamai patvirtinta kopija, jeigu norima prekiauti stacionariame statinyje. 5. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
Prašymo forma
Paraiška
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Linas Rimkus, Leidimų ir licencijų skyriaus vyriausiasis specialistas
linas.rimkus@klaipedos-r.lt, 846470898

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Paslauga galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu