Sąskaita-faktūra

Leidimo kodas:: PAS30739

Privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu