Reikalavimas turėti šuolių vadovą

Leidimo kodas:: PAS30808

Kiekvieną šuolių dieną, šuolių organizatorius skiria šuolių vadovą. Šuolių vadovas atsako už šuolių organizavimą, jų saugą, koordinuoja personalo darbą. Jei aerodrome ar lauko aikštelėje tuo metu neatliekami kitokio pobūdžio skraidymai, šuolių vadovas gali eiti ir skrydžių koordinatoriaus pareigas. Visi parašiutininkai ir personalas privalo vykdyti šuolių vadovo nurodymus. Šuolių vadovu gali būti paskirtas instruktorius arba asmuo, kurio tinkamumą eiti šias pareigas patvirtino LPSF
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu