Reikalavimas turėti skrydžių vykdymo vadovą

Leidimo kodas:: PAS30812

Oro balione skrydžio metu turi būti skrydžių vykdymo vadovas (angl. „Flight manual“).
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu