Reikalavimas turėti pirmos pagalbos rinkinį

Leidimo kodas:: PAS30824

"Pirmos pagalbos rinkinys turi atitikti reikalavimus, nurodytus konkrečiai pagalbos rinkinio rūšiai, nurodytai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V- 450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių""."
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu