Reikalavimas turėti asmeninės apsaugos priemones

Leidimo kodas:: PAS30818

Kenksmingi ir pavojingi darbo aplinkos veiksniai, kuriems esant naudojamos asmeninės apsaugos priemonės, yra skirstomi į fizikinius, cheminius, biologinius, ergonominius ir kitus veiksnius. Mechaniniai veiksniai, tokie kaip nukritimas iš aukščio; smūgis, atsitrenkimas, suspaudimas, prispaudimas; įdūrimas, įpjovimas, įdrėskimas; paslydimas, nugriuvimas; vibracija; ir kiti yra pavojingi fiziniai veiksniai, kuriems esant turi būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu