Reikalavimas susijęs su pirmos pagalbos teikimu

Leidimo kodas:: PAS30809

Šuolių organizatorius privalo užtikrinti, kad numatomoje parašiutininkų nusileidimo vietoje visais atvejais būtų asmuo, galintis suteikti pirmąją medicininę pagalbą, aerodromo pirmos pagalbos vaistinėlė ir neštuvai.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu