Reikalavimas pildyti sveikatos būklės deklaraciją

Leidimo kodas:: PAS30805

Parašiutininkas privalo užpildyti LPSF nustatytos formos sveikatos būklės deklaraciją. Jei parašiutininko sveikatos būklė neatitinka kurių nors deklaracijoje keliamų reikalavimų, jis privalo šuolių organizatoriui pateikti gydytojo pasirašytas medicininio patikrinimo išvadas apie sveikatos tinkamumą šokti su parašiutu. Šuolių organizatorius yra atsakingas už tai, kad šuolius atliekantys parašiutininkai ir instruktoriai turėtų galiojančius, LPSF išduotus, atitinkamos kategorijos pažymėjimus, kad šuolius atliekančių parašiutininkų sveikatos būklė nekeltų pavojaus šuolių saugai. Jis turi teisę reikalauti parašiutininkų pateikti atitinkamus pažymėjimus, medicininio patikrinimo išvadas apie jų tinkamumą šokti su parašiutu. Šuolių vadovas draudžia šokti su parašiutu parašiutininkams nepateikusiems šuolių vadovui užpildytos sveikatos būklės deklaracijos arba reikiamos medicininės pažymos.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu