Reikalavimas paskirti varžybų oficialius asmenis

Leidimo kodas:: PAS30816

Varžybų organizatorius ar jo įgaliotas Varžybų vadovas, prieš pradėdamas ruošti varžybų dokumentus, privalo parinkti varžybų oficialius asmenis. Varžybų oficialūs asmenys, tai asmenys atsakingi už varžybų pasirengimą ir vykdymą, varžybų saugumą, turintys įgaliojimus susijusius su Varžybų organizavimu, o taip pat kiti asmenys, vykdantys Varžybų organizavimo kontrolę bei vertinantys teisėjų veiksmus.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu