Reikalavimas parengti varžybų dokumentus

Leidimo kodas:: PAS30817

"Organizuojant automobilių sporto varžybas LASK, šių taisyklių, varžybų reglamentų bei varžybų organizavimo sutartimi nustatyta tvarka ir terminais, varžybų organizatorius privalo gauti ir parengti žemiau išvardintus leidimus bei dokumentu 1) Kompetentingų valdžios institucijų leidimus; 2) Sutartis su trasų ar privačių teritorijų valdytojais; 3) Varžybų vadovo paskyrimo dokumentas; 4) Varžybų programą; 5) Varžybų informacinis leidinys žiūrovams; 6) Papildomus varžymų nuostatus; 7) Saugos planą su Trasos licencija ir automobilių sporto varžybų draudimu; 8) Kelio knygą; 9) Serviso knygą.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu