Reikalavimas parengti varžybų dokumentus

Leidimo kodas:: PAS30817

"Organizuojant automobilių sporto varžybas LASK, šių taisyklių, varžybų reglamentų bei varžybų organizavimo sutartimi nustatyta tvarka ir terminais, varžybų organizatorius privalo gauti ir parengti žemiau išvardintus leidimus bei dokumentus: 1) Kompetentingų valdžios institucijų leidimus; 2) Sutartis su trasų ar privačių teritorijų valdytojais; 3) Varžybų vadovo paskyrimo dokumentas; 4) Varžybų programą; 5) Varžybų informacinis leidinys žiūrovams; 6) Papildomus varžymų nuostatus; 7) Saugos planą su Trasos licencija ir automobilių sporto varžybų draudimu; 8) Kelio knygą; 9) Serviso knygą.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu