Reikalavimas įsirengti patalpas, atitinkančias priešgaisrinės saugos reikalavimus

Leidimo kodas:: PAS28347

Jūs turite įsirengti patalpas, atitinkančias numatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus (šis reikalavimas yra privalomas, kai atliekami objektų atitikimo priešgaisrinės saugos reikalavimams patikrinimai). Atitikimą priešgaisrinės apsaugos reikalavimams nurodo Teritorinės priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma arba Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaracija. Pažyma ir deklaracija neprivalomos, teikiamos nemokai, reikalingos kitų institucijų prašymu kaip papildomas dokumentas, pvz., t.t. leidimui gauti, ir yra rekomenduojamos norint išvengti baudos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs turite užpildytą deklaraciją pateikti teritorinei Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) įstaigai, atliekančiai objekto valstybinę priešgaisrinę priežiūrą tiesiogiai, per kurjerį, paštu, faksu ar elektroniniu paštu.
Terminai
0
VPGT įstaiga, gavusi pirminę Deklaraciją, ją peržiūri, įvertina ir per 3 mėnesius nuo Deklaracijos gavimo VPGT įstaigoje atlieka Deklaracijoje nurodytos informacijos atitikties faktinėms aplinkybėms patikrinimą.
Reikalingi dokumentai
Pateikti dokumentus reikia kiekvienu atveju individualiai
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu