Reikalavimas įregistruoti filmą Filmų registre ir indeksuoti filmus

Leidimo kodas:: PAS30819

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų rodymu kino teatruose, privalo įregistruoti filmą Filmų registre ir turėti pažymą, kurioje nustatytas filmo indeksas pagal žiūrovų amžiaus cenzą.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu