Reikalavimas atlikti privalomas muitinės procedūras ir sumokėti mokesčius

Leidimo kodas:: PAS30821

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamos tik tos transporto priemonės, kurioms yra atliktos privalomos muitinės procedūros ir sumokėti valstybei nustatyti mokesčiai. Perkant automobilį, kurio dokumentuose nurodyta registracija trečiojoje šalyje, pvz., Šveicarijoje, Norvegijoje arba JAV, pirkėjas turėtų pareikalauti iš pardavėjo dokumentų, pagrindžiančių išleidimo į laisvą apyvartą (importo) muitinės procedūros įforminimą ir importo mokesčių sumokėjimą. Priešingu atveju pirkimo sutartis (net jeigu ji sudaryta su ES piliečiu arba dėl automobilio, į Lietuvą įvežto iš kitos ES šalies, pvz., Vokietijos) nepagrindžia tokio automobilio Bendrijos muitinio statuso, ir importo mokesčių mokėjimo našta gali tekti pirkėjui (ypač tais atvejais, kada automobilio pirkimo sutartis sudaryta su užsienyje registruotu asmeniu).
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu