Reikalavimai mobilioms, laikinoms patalpoms ar privačiame gyvename name esančioms patalpoms, kuriuose ruošiamas maistas tiekimui į rinką ir smulkių prekių automatams, keliami pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą dėl maisto produktų higienos

Leidimo kodas:: PAS28358

Jūs, vykdydami savo veiklą, turite įsirengti patalpas, atitinkančias reikalavimus mobilioms, laikinoms patalpoms ar privačiame gyvename name esančioms patalpoms, kuriuose ruošiamas maistas tiekimui į rinką ir smulkių prekių automatams, keliamus pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą dėl maisto produktų higienos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Patalpoms ir smulkių prekių automatams, kiek tai praktiškai įmanoma, turi būti parinktos vietos, jos turi būti suprojektuotos ir statomos taip bei juose palaikoma tokia švara ir gera būklė, kad būtų išvengta taršos, visų pirma dėl gyvūnų ir kenkėjų, rizikos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu