Reikalavimai laivavedžių mokytojams

Leidimo kodas:: PAS30813

Laivavedžių mokytojas – asmuo, atitinkantis nustatytus reikalavimus ir teoriškai parengiantis laivavedžius. Laivavedžių mokytojas privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį jūrų ar upių laivavedžio išsilavinimą, ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą jūrų arba upių laivuose. Mokymo įstaiga arba mokymo programa laikomi akredituotais nuo įtraukimo į akredituotų mokymo įstaigų sąrašą dienos.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu