Reikalavimai kosmetikos gaminių ženklinimui

Leidimo kodas:: PAS30798

Ženklinimas – vartotojui skirtos spausdintinės, rašytinės ar grafinės informacijos apie prekę ir su ja susijusią riziką bei naudojimo saugą pateikimas ant prekės ir (ar) jos pakuotės.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu