Reikalavimai kailinių gyvūnų laikymui

Leidimo kodas:: PAS30793

Norint laikyti kailinius gyvūnus, privaloma vadovautis visais nurodytame teisės akte išvardintais reikalavimais taikomais kailinių gyvūnų laikymui.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu