Reikalavimai gyvūnų laikymui savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse

Leidimo kodas:: PAS30794

Norint laikyti gyvūnus savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse, privaloma vadovautis visais nurodytame teisės akte išvardintais reikalavimais taikomais gyvūnų laikymui savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu