Reikalavimai geriamojo vandens saugai ir kokybei

Leidimo kodas:: PAS30823

Higienos norma privaloma valstybės, savivaldybių institucijoms, geriamojo vandens tiekėjams, geriamojo vandens vartotojams, imantiems geriamąjį vandenį iš viešojo ar kitų vandens išteklių naudotojų vandentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, gręžtinių ar šachtinių šulinių ir naudojantiems jį maisto tvarkymo įmonėse, visuomeninės paskirties patalpose ir įmonėse (pvz.: mokyklose, ligoninėse, restoranuose, kaimo turizmo sodybose) bei patalpų buitinio karšto vandens sistemose. Valstybės, savivaldybių institucijos ir geriamojo vandens tiekėjai, įgyvendindami šią higienos normą, turi imtis atitinkamų priemonių, kad nepadidėtų vandens tarša, žmonėms skirto vandens kokybei užtikrinti, vartotojų sveikatai nuo galimos geriamojo vandens taršos apsaugoti.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu