Reikalavimai dėl atliekų tvarkymo

Leidimo kodas:: PAS28353

Reikalavimai dėl atliekų tvarkymo apibrėžia, kaip atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Jūs privalote užtikrinti, kad būtų sukurtos sąlygos atliekų rūšiavimui įmonėje. Turi būti numatomi konteineriai įvairioms atliekoms ir užtikrintas atliekų pristatymas į sąvartynus ar atliekų perdirbimo įmones, todėl Jūs turite sudaryti sutartį su atliekas išvežančia ir tvarkančia įmone.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu