Reikalavimai atliekant parodomuosius šuolius

Leidimo kodas:: PAS30810

Parodomuosius šuolius leidžiama atlikti parašiutininkams, turintiems ne žemesnę negu „C“ kategoriją, o parodomuosius šuolius į ribotas nusileidimo aikšteles turi teisę atlikti ne žemesnės negu „D“ kategorijos parašiutininkai. Atsižvelgdamas į nusileidimo vietos ir šuolių su parašiutais programos sudėtingumą, šuolių organizatorius savo įsakymu skiria parašiutininkų komandą ir šuolių vadovą, atsakingą už komandos pasirengimą šokti su parašiutais pagal patvirtintą renginio programą ir šuolių saugą. Parodomojo renginio metu parašiutininkų parodomiesiems šuoliams vadovauja šuolių vadovas. Parašiutininkų pasirodymo programą savo įsakymu tvirtina šuolių organizatorius ir pateikia ją renginio organizatoriui.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu