Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinantis pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS28411

Reguliuojamo subjekto statusą patvirtinantis pažymėjimas išduodamas juridiniams asmenims, rengiantiems oro transportu gabenamus krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Įmonės, norinčios gauti reguliuojamo subjekto statusą patvirtinantį pažymėjimą, CAA Aviacijos saugumo skyriui turi pateikti: 1. prašymą reguliuojamo subjekto pažymėjimui gauti, kuriame turi būti nurodyta: 1.1. subjekto pavadinimas, kodas ir buveinės adresas; 1.2. patalpų, kuriose bus tvarkomi kroviniai, skirti gabenti oro transportu, adresas; 2. pagal CAA nustatytus aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymų programų rengimo reikalavimus parengtas subjekto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programas; 3. Subjekto vadovo įsakymo apie asmens, atsakingo už subjekto aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą ir priežiūrą paskyrimo kopiją; 4. patvirtinimo, kad subjekto aviacijos saugumo vadovas atitinka Nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo mokymo programoje jam nustatytus reikalavimus, kopiją; 5. asmenų, kurie tikrins krovinius ir paštą, aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimų kopijas; 6. užpildytą ir subjekto vadovo pasirašytą reguliuojamo subjekto įsipareigojimų pareiškimą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 185/2010 priedo 6-A priedėlyje.
Terminai
0
35 kalendorinės dienos nuo visų duomenų pateikimo.
Mokesčiai

55,03 Eur (190 Lt)

Reikalingi dokumentai
Įmonės, norinčios gauti reguliuojamo subjekto statusą patvirtinantį pažymėjimą, CAA Aviacijos saugumo skyriui turi pateikti: 1. prašymą reguliuojamo subjekto pažymėjimui gauti, kuriame turi būti nurodyta: 1.1. subjekto pavadinimas, kodas ir buveinės adresas; 1.2. patalpų, kuriose bus tvarkomi kroviniai, skirti gabenti oro transportu, adresas; 2. pagal CAA nustatytus aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymų programų rengimo reikalavimus parengtas subjekto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programas; 3. Subjekto vadovo įsakymo apie asmens, atsakingo už subjekto aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą ir priežiūrą paskyrimo kopiją; 4. patvirtinimo, kad subjekto aviacijos saugumo vadovas atitinka Nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo mokymo programoje jam nustatytus reikalavimus, kopiją; 5. asmenų, kurie tikrins krovinius ir paštą, aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimų kopijas; 6. užpildytą ir subjekto vadovo pasirašytą reguliuojamo subjekto įsipareigojimų pareiškimą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 185/2010 priedo 6-A priedėlyje.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu