Registravimas pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui

Leidimo kodas:: PAS30363

Registruojami gyvūninio maisto tvarkymo subjektai (fiziniai ir / ar juridiniai asmenys), norintys pradėti veiklą susijusią su pieno produktų gamyba ūkiuose ir tų produktų pardavimu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Subjektas, norėdamas įregistruoti veiklą, turi kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir atitikti teisės aktuose nustatytus gyvūninio maisto saugos ir kokybės reikalavimus.
Terminai
0
Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai įregistruojami neterminuotam laikotarpiui. Teritorinė VMVT per 7 darbo dienas nuo prašymo dėl registravimo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams.
Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas dėl registravimo. Subjektas patikrinimui turi būti pasirengęs ir turi pateikt - patalpų išdėstymo planą, - geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą, - temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu