Registracija informacinėje sistemoje "Vaiskoris"

Leidimo kodas:: PAS30334

Šviežius vaisius ir daržoves importuojantys, eksportuojantys ar tiekiantys vidaus rinkai fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau - Prekiautojai) turi būti registruoti informacinės sistemos "Vaiskoris" duomenų bazėje. Prekiautojai (šiems kreipęsis) registruojami Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) teritorinių padalinių specialistų. Apie registraciją prekiautojai informuojami Augalininkystės tarnybos raštu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prekiautojas Augalininkystės tarnybos teritoriniam padaliniui turi pateikt 1. Prašymą dėl įregistravimo IS "Vaiskoris" duomenų bazėje. 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją. 3. Vieno iš žemiau išvardintų dokumento kopiją: ● ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo; ● įmonės registracijos pažymėjimo; ● individualios veiklos pažymos. 4. Kitą informaciją pagal poreikį.
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Mokesčiai

Neatlygintina.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas dėl įregistravimo IS "Vaiskoris" duomenų bazėje. 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija. 3. Vieno iš žemiau išvardintų dokumento kopij ● ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo; ● įmonės registracijos pažymėjimo; ● individualios veiklos pažymos.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Fitosanitarijos skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu