Rašytinis pritarimas statinio projektui

Leidimo kodas:: PAS28343

Jūs iš savivaldybės administracijos turite gauti raštišką pritarimą parengtam statinio projektui. Rašytinis pritarimas statinio projektui reikalingas keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui, ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais ir kt.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Norinti gauti rašytinį pritarimą statinio projektams, Jūs turite pateikti užpildą nustatytos formos prašymą ir statybos projekto, supaprastinto projekto ar statybos darbų aprašo 2 egz. bei kitus reikalingus dokumentus.
Terminai
0
Rašytinis pritarimas išduodamas per 15 dienų nuo prašymo pateikimo.
Reikalingi dokumentai
1. Statinio projektas 2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu 5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas 6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os)
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu