Raštas dėl prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įregistravimo IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje

Leidimo kodas:: PAS1769

Šviežius vaisius ir daržoves importuojantys, eksportuojantys ar tiekiantys vidaus rinkai fiziniai ir juridiniai asmenys turi būti registruoti informacinės sistemos „Vaiskoris“ duomenų bazėje. Apie tai šie ūkio subjektai informuojami raštu dėl prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įregistravimo IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Fizinis ar juridinis asmuo pateikia Prašymą dėl įregistravimo IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje. 2. Augalininkystės tarnyba pagal pateiktą prašymą asmenį įregistruoja IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje ir pareiškėjui surašo raštą apie įregistravimą.
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas dėl įregistravimo IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje. 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija. 3. Vieno iš žemiau išvardintų dokumento kopij ● ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo; ● įmonės registracijos pažymėjimo; ● individualios veiklos pažymos. 4. Kitą informaciją pagal poreikį.
Prašymo forma
Fizinio ar juridinio asmens prašymas dėl įregistravimo IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Gintaras Lapinskas, Fitosanitarijos skyriaus vedėjas
gintaras.lapinskas@vatzum.lt, +37052731311

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu