Išvados dėl globos neveiksniam asmeniui nustatymo ir globėjo paskyrimo

Leidimo kodas:: PAS20286

1. Pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu gali paduoti: 1) asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, sutuoktinis; 2) asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, tėvai, pilnamečiai vaikai; 3) globos (rūpybos) institucija; 4) prokuroras.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prokuratūros prašymu per nurodytą terminą pateikiama išvada teismui dėl globos neveiksniam asmeniui nustatymo ir globėjo skyrimo
Terminai
0
Paslauga vykdoma per teismo nurodytą terminą.
Reikalingi dokumentai
Pretenduojantis tapti globėju asmuo pateikia: 1. rašytinę informaciją apie save (pagal CPK 506 str. 2 d); 2. sutikimą būti globėju (jei nepateikė teismui); 3. pažymą apie sveikatos būklę (jei nepateikė teismui). Prireikus išvadą rengiantis tarnautojas gali paprašyti ir kitos būtinos informacijos.
Prašymo forma
Prokuratūros prašymu pateikiama reikalinga išvada dėl globos neveiksniam asmeniui nustatymo ir globėjo skyrimo
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Remigijus Šaknys, Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
remigijus.saknys@birzai.lt, +37045043145

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu