Privalomieji varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimai

Leidimo kodas:: PAS28244

Reikalavimai taikomi Lietuvoje gaminamai, varškės gaminiams gaminti naudojamai bei į rinką teikiamai varškei (KPN kodas 0406.10) ir varškės gaminiams.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu