Privalomieji maistinių grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimai

Leidimo kodas:: PAS28263

Reikalavimai taikomi į Lietuvos rinką tiekiamiems Lietuvoje išaugintiems bei importuojamiems maistiniams grūdams, į Lietuvos rinką tiekiamiems Lietuvoje pagamintiems ir importuojamiems miltams ir į Lietuvos rinką tiekiamoms pagamintoms Lietuvoje ir importuojamoms kruopoms.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu