Privalomieji lydytų sūrių ir valgomųjų ledų kokybės reikalavimai

Leidimo kodas:: PAS28242

Privalomieji kokybės reikalavimai taikomi į rinką tiekiamiems lydytiems sūriams ir jų produktams, taip pat gataviems vartoti valgomiesiems ledams ir skystiems bei sausiems ledų mišiniams, taip pat kitų maisto produktų sudėtyje esančiai valgomųjų ledų daliai.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu