Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30013

Prekės, kurioms privalomas fitosanitarinis tikrinimas, gali būti tikrinamos tik tuose muitinės sandėliuose, kuriuos Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra pripažinusi tinkamais šioms prekėms laikyti
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Asmuo pateikia prašymą. 2. Tarnybos pareigūnai įvertina sandėlį. 3. Tarnybai priėmus sprendimą išduoti pažymėjimą, pareiškėjas sumoka nustatytą valstybės rinkliavą.
Terminai
0
15 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai

17,38 Eur (60 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas. 2. Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos patalpų schema. 3. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu