Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30013

Prekės, kurioms privalomas fitosanitarinis tikrinimas, gali būti tikrinamos tik tuose muitinės sandėliuose, kuriuos Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) yra pripažinusi tinkamais šioms prekėms laikyti
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Asmuo pateikia prašymą. 2. Tarnybos pareigūnai įvertina sandėlį. 3. Tarnybai priėmus sprendimą išduoti pažymėjimą, pareiškėjas sumoka nustatytą valstybės rinkliavą.
Terminai
15 (Kalendorinės dienos)
Terminas skaičiuojamas nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai
17.0 (EUR)

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
1.Prašymas dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti. 2. Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos patalpų schema. 3. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama kartu su prašymu).
Prašymo forma
Prašymas dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Irma Kragnytė, Fitosanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė
irma.kragnyte@vatzum.lt, +37052734411

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu