Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga

Leidimo kodas:: PAS30333

Prekiautojas šviežiais vaisiais ir daržovėmis, siekiantis, kad jo veikla būtų minimaliai prižiūrima, turi įdiegti savikontrolės sistemą, ir ją Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) pripažinti veiksminga.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Prekiautojas šviežiais vaisiais ir daržovėmis, siekiantis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga, (toliau - Pareiškėjas) turi Augalininkystės tarnybai pateikti Prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-874 "Dėl Prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtų savikontrolės sistemų pripažinimo veiksmingomis ir šių prekiautojų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklių patvirtinimo", 6 punkte nurodytus dokumentus. 2. Augalininkystės tarnyba įvertina Pareiškėjo atitiktį patikimų prekiautojų kategorijai ir jo galimybes užtikrinti įdiegtos savikontrolės sistemos funkcionalumą. 3. Augalininkystės tarnyba parengia išvadas dėl Pareiškėjo įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga ir jas pateikia Augalininkystės tarnybos direktoriui. 4. Augalininkystės tarnybos direktorius įsakymu pripažįsta Pareiškėjo įdiegtą savikontrolės sistemą veiksminga arba raštu informuoja Pareiškėją apie priežastis, dėl kurių įdiegta savikontrolės sistema nebuvo pripažinta veiksminga.
Terminai
22 (Darbo dienos)
22 darbo dienos nuo prašymo įregistravimo.
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas pripažinti prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtą savikontrolės sistemą veiksminga. 2. Galiojančio Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija. 3. Galiojančių sutarčių su akredituotomis laboratorijomis dėl maisto saugos rodiklių ištyrimo kopijos. 4. Vaisių ir daržovių sandėliavimo ir jų ruošimo prekybai patalpų planas (schema), kuriame būtų pažymėtos vaisių ir daržovių atitikties vertinimo bei neatitinkančių nustatytų prekybos standartų produktų laikymo vietos. 5. Šviežių vaisių ir daržovių kokybės žinovo kvalifikaciją patvirtinančio pažymėjimo kopija.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Arūnas Dereškevičius, Fitosanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.dereskevicius@vatzum.lt, +37052723121

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu