Prekės kilmės sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30744

Bendros formos prekių kilmės sertifikatus Lietuvos Respublikoje išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Sertifikatai išduodami kiekvienai prekių siuntai, apiformintai vienu atsiskaitomuoju dokumentu (sąskaita). Jei eksportuojamų prekių siuntą sudaro įvairių šalių kilmę turinčios prekės, sertifikatas išduodamas atskirai kiekvienos šalies prekėms arba sugrupavus prekes pagal kilmės šalis, t.y. ES, ELPA, NVS ir kt. Prekių kilmės sertifikatai išduodami prekėms, eksportuojamoms už ES muitų teritorijos ribų, tačiau galima išduoti sertifikatus prekėms, parduodamoms į kitas šalis - ES nares, jeigu ūkio subjektai nurodo, kad jiems tokie dokumentai reikalingi.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija dėl veiksmų leidimui gauti pateikiama "Prekės sertifikatų išdavimo tvarkos" apraše http://chamber.lt/LT/content/download/26526/823778/file/KMBT_211_00363.pdf
Terminai
0
Reikalingi dokumentai
Informacija dėl reikalingų dokumentų, kuriuos turi pateikti asmenys nurodyta "Prekės sertifikatų išdavimo tvarkos" apraše http://chamber.lt/LT/content/download/26526/823778/file/KMBT_211_00363.pdf
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu