Pranešimas apie kosmetikos gaminį

Leidimo kodas:: PAS30803

Pranešti Europos Komisijai apie naujo kosmetikos gaminio tiekimą į rinką privalo atsakingas asmuo arba gamintojas. Platintojui ši pareiga nenumatyta, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad savo iniciatyva išvertęs gaminio etiketę, platintojas turi notifikavimo portale nurodyti tam tikrą informaciją (gaminio kategoriją, originalų pavadinimą, kuriuo įsivežamas, išverstą pavadinimą, šalį, į kurią tiekiamas gaminys, savo ir atsakingo asmens duomenis).
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu