Pranešimas apie kosmetikos gaminį

Leidimo kodas:: PAS30803

Pranešti Europos Komisijai apie naujo kosmetikos gaminio tiekimą į rinką privalo atsakingas asmuo arba gamintojas. Platintojui ši pareiga nenumatyta, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad savo iniciatyva išvertęs gaminio etiketę, platintojas turi notifikavimo portale nurodyti tam tikrą informaciją (gaminio kategoriją, originalų pavadinimą, kuriuo įsivežamas, išverstą pavadinimą, šalį, į kurią tiekiamas gaminys, savo ir atsakingo asmens duomenis). Pranešimai apie į Lietuvos rinką tiekiamus kosmetikos gaminius teikiami per Pranešimo (notifikavimo) apie kosmetikos gaminius portalą. Papildoma informacija pateikiama čia: http://vilniausvsc.sam.lt/paslaugos/kosmetikos-notifikavimas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norėdami pateikti pranešimą apie kosmetikos gaminį per Portalą, atidžiai sekite šiuos žingsnius: 1. Spauskite žemiau esančią nuorodą arba nukopijuokite ją ir įveskite į savo interneto naršyklės adresų juostą: http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/docs/art_13_user_manual_en.pdf 2. Pagal šią nuorodą atsivers Vartotojo vadovas, kuriame išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis Portalu.
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu