Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną

Leidimo kodas:: PAS28335

Priėmę naują darbuotoją, kuris įsidarbina pagal darbo sutartį pirmą kartą, turite pranešti Valstybinio socialinio fondo valdybos (SODROS) teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma Jūsų, kaip draudėjo apskaita, apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Draudėjai, turintys 9 (devynis) ir mažiau apdraustųjų asmenų, pranešimą gali pateikti ir šiais būdais:1. pateikiant rašytinį dokumentą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;2. siunčiant rašytinį dokumentą registruota pašto siunta; 3. siunčiant rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu), kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus, per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą ir per 2 darbo dienas nuo duomenų pateikimo Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiant pranešimo originalą. Pranešimo originalo duomenys turi atitikti SD pranešimo elektroninės bylos duomenis.Draudėjai, turintys daugiau negu 9 (devynis) apdraustuosius asmenis pranešimą teikia siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis. Taip pateikti pranešimai (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Terminai
0
Prnaešimas išsiunčiamas valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu