Teisė vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą

Leidimo kodas:: PAS30394

Teisė vykdyti pirminį žvejybos produktų supirkimą
Leidimo išdavimo procesas
Mokesčiai

1 darbo diena

Reikalingi dokumentai
Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas tapti supirkėju, turi pateikti Žuvininkystės tarnybai šiuos dokumentu a) Pranešimą apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią; b) jeigu kreipiasi fizinis asmuo - fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vietoje patikrintas šis dokumentas grąžinamas). Jeigu asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas parašytas ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas jo vertimas, pasirašytas jį atlikusio vertėjo; c) jeigu veikiama pagal įgaliojimą fizinio asmens vardu - teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, jeigu veikiama pagal įgaliojimą arba prokūrą juridinio asmens vardu - teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą arba prokūrą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu