Pelenų naudojimo plano derinimas

Leidimo kodas:: PAS30527

Pelenų tvarkytojas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiai iki planuojamos pelenu naudojimo pradžios, pelenų naudojimo planą pateikia derinti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento struktūriniam padaliniui.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pelenų naudojimo planas pateikiamas atvykus į instituciją arba atsiunčiamas paštu (pridedant 2 atspausdintus egzempliorius ir 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje).
Terminai
0
Per 20 darbo dienų nuo Pelenų naudojimo plano pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai
Reikalingi dokumentai
Pelenų naudojimo planas pagal Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5d.įsakymu Nr. D1-14 "Dėl medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" priede pateiktą formą
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu