Pažyma dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą

Leidimo kodas:: PAS30019

Ši pažyma, tai dokumentas, patvirtinantis, kad patikrinimo vieta, esanti Lietuvos Respublikoje, bet ne pasienio kontrolės fitosanitarijos punkte ar šalia jo, yra tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą įvežamiems į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) pateikia prašymą dėl patikrinimo vietos vertinimo ir pripažinimo tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą. 2. Tarnybos regioninio skyriaus pareigūnai atlieka patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą vertinimą. 3. Tikrinimo vietai atitikus nustatytus minėtu teisės aktu reikalavimus, Tarnyba išduoda tai patvirtinančią pažymą.
Terminai
0
14 dienų nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už tikrinimo vietos vertinimą - 17,38 Eur (60 Lt).

Reikalingi dokumentai
Prašymas dėl patikrinimo vietos vertinimo ir pripažinimo tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą (prašymo forma pateikiama Patikrinimo vietos pripažinimo tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą įvežamiems į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams taisyklių 1 priede).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Fitosanitarijos skyrius


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu