Pažymos dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30019

Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys atlikti įvežamų krovinių fitosanitarinį tikrinimą ne pasienio kontrolės fitosanitarijos punkte, turi įsteigti tam skirtą patikrinimo vietą, atitinkančią nustatytus reikalavimus. Šios vietos tinkamumą vertina Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys Augalininkystės tarnybai pateikia prašymą dėl patikrinimo vietos, esančios Lietuvos Respublikoje, bet ne pasienio kontrolės fitosanitarijos punkte ar šalia jo, vertinimo ir pripažinimo tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą įvežamiems į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams. 2. Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių specialistai atlieka patikrinimo vietų tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą vertinimą. 3. Jeigu vertinama patikrinimo vieta atitinka reikalavimus, nustatytus tinkamam fitosanitariniam tikrinimui atlikti, Augalininkystės tarnyba išduoda Patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą pažymą, pasirašytą direktoriaus.
Terminai
14 (Kalendorinės dienos)
14 dienų nuo prašymo įregistravimo.
Mokesčiai
17.0 (EUR)
Valstybės rinkliava už tikrinimo vietos vertinimą

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas dėl patikrinimo vietos vertinimo ir pripažinimo tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą. 2. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už sandėlio vertinimą (pateikiama kartu su prašymu).
Prašymo forma
Prašymas dėl patikrinimo vietos vertinimo ir pripažinimo tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rasa Žitkuvienė, Fitosanitarijos skyriaus vedėja
rasa.zitkuviene@vatzum.lt, +37052724675

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu