Pažyma apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą

Leidimo kodas:: PAS30331

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) vykdo įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinės būklės valstybinę kontrolę. Krovinius su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kurių sveikatingumą būtina įvertinti, Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (poskyriui) nukreipia pasienio kontrolės punkte dirbantys Muitinės Departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnai. Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (poskyrio) specialistas pažyma kroviniui išduodama, jeigu krovinys iš pasienio kontrolės punkto vežamas į patvirtintą tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą patikrinimo vietą, tais atvejais, ka 1. visas krovinys arba jo dalis užkrėsta kenksmingaisiais organizmais ir krovinio nukenksminimas gali būti atliekamas patvirtintoje patikrinimo vietoje; 2. pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos poste nėra galimybės iki galo atlikti išsamų fitosanitarinį patikrinimą; 3. fitosanitarinis tikrinimas reikalauja atlikti ilgai trunkančią laboratorinę ekspertizę.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Krovinio savininką atstovaujantis asmuo Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (poskyrio) specialistui turi pateikt 1. Laisvos formos prašymą. 2. Kitus krovinį lydinčius dokumentus.
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Mokesčiai

Neatlygintina.

Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyt pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), buveinė (adresas) ir registracijos Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre numeris; patvirtintos tikrinimo vietos pavadinimas ir adresas; planuojama atitinkamo krovinio atvežimo į patvirtintą tikrinimo vietą data ir laikas; fitosanitarinio sertifikato ir (arba) kito dokumento, išduoto dėl augalų sveikatingumo, numeris. Kitą informaciją pagal poreikį.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu