Pavojingų krovinių transporto (važtos) dokumentas

Leidimo kodas:: PAS30731

Reikalavimas susijęs su pagrindinėmis vežėjo pareigomis įsitikinti, kad pateiktus pavojinguosius krovinius leidžiama vežti ir įsitikinti, kad yra pateikti būtini pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, transporto ir lydimieji dokumentai. Pavojingų krovinių transporto dokumente (-uose) apie kiekvieną vežti teikiamą pavojingą krovinį, medžiagą ar gaminį turi būti pateikta Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techninių priedų 5.4.1 str. nurodyta informacija.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu