Pavojingų krovinių deklaracija

Leidimo kodas:: PAS30736

Pavojingų krovinių deklaracijoje pateikiama detali krovinio informacija. Ja deklaruojama, kad pavojingų kroviniai į konteinerį / transporto priemonę sukrauti pagal taikytinas nuostatas.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu