Pavojingų atliekų vežimo lydraštis

Leidimo kodas:: PAS30734

Pavojingąsias atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti pavojingųjų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio. Reikalavimas susijęs su pagrindinėmis vežėjo pareigomis įsitikinti, kad pateiktus pavojinguosius krovinius leidžiama vežti ir įsitikinti, kad yra pateikti būtini pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, transporto ir lydimieji dokumentai.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu