Pakavimo lapas

Leidimo kodas:: PAS30745

Pakavimo lapas – tai dokumentas, pateikiantis informaciją apie kiekvieno transportuoti priimamo pakuotės vieneto prekės sudėtį, svorį, matmenis ir kitas kiekybines charakteristikas, identifikuojančias pakuotėje esančias prekes. Pakavimo lapas pateikiamas kartu su sąskaita.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu