Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinantis liudijimas

Leidimo kodas:: PAS30465

Šis liudijimas išduodamas, kai Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos ar jų filialai (toliau − fizinis asmuo, juridinis asmuo ar filialas), kurie turi veiklos gaminant, tiekiant rinkai, įsigyjant, laikant, naudojant ir prekiaujant nuodingosiomis medžiagomis patirties, nustatytos Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų apraše, kreipiasi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą dėl liudijimo išdavimo.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Liudijimas išduodamas per 15 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo datos.
Mokesčiai

Už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimą imama teisės aktų nustatyta 24,62 Eur (85 Lt) valstybės rinkliava. Už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo dublikato išdavimą imama teisės aktų nustatyta 5,79 Eur (20 Lt) valstybės rinkliava. Už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo patikslinimo išdavimą imama teisės aktų nustatyta 17,09 Eur (59 Lt) valstybės rinkliava. Vadovaujantis 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 28-1334) rinkliavos mokestis už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimą (dublikato išdavimą, liudijimo tikslinimą) mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. mokėjimo paskirtis: už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimą.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymą (laisva forma). 2. Fizinio asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją ir dokumentą, patvirtinantį veiklos su nuodingosiomis medžiagomis patirtį. 3. Juridinio asmens ar filialo darbuotojo, dirbančio su nuodingosiomis medžiagomis, kompetencijos atitiktį patvirtinantį dokumentą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu