Narystė Lietuvos automobilių sporto federacijoje

Leidimo kodas:: PAS30814

LR varžybas gali organizuoti LASF arba LASF išduotu organizaciniu leidimu juridinio asmens statusą turinčios automobilių sporto organizacijos tapusios LASF nariais.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu